O nás

Když je řeč o kultuře, a o hudbě obzvláštně, nesmíme opomenout ,,největší žákovské hudební těleso " poslední doby - ,, BaŠaPa ''.

Co je to za zkratku? Jsou to počáteční písmena čtyř zákládajících členů tohoto hudebního souboru - Vašek Bachura, sourozenci Marek a Michal Šándorovi a Petr Pavíček .

             Hrají pod vedením pana Františka Machače z Horní Rovně, učitele ZUŠ Luže, který si je vybral a ,, stáhl pod svá křídla'' . Je to hudebník ,, tělem i duší '', dlouholetý vedoucí ,, Barevné muziky '', což je kapela složena z hudebníků z Rovně a blízkého okolí . U dětí zjistil, že jsou všichni hudebně nadaní a rozhodl se jim věnovat. 

             Historie souboru začala ve školním roce 2003 - 2004. Počet jeho členů se mezi tím rozrostl na současných cca 50 dětí z Rovně i ze širého okolí, vě věku od 9 do 17 ti let.

             Složení hudebních nástrojů, na které děti hrají, je pestré - trubky, baskřídlovky,  basová kytara, bicí,piano, saxofony, klarinety. Není pravidlem, že člen souboru hraje jen na jeden hudební nástroj, ale většina z nich ovládá i další obligatní nástroj .

             Společný ,, trénink '' probíhá dvakrát v týdnu ve ,, zkušebně '' místní knihovny v Horní Rovni. Hrají se skladby hlavně českých autorů, taneční a lidové písně, reportoár i mnoho populárních písní .

              Soubor vystupuje při všech významných akcích pořádaných místními organizacemi v obcích - v Dolní Rovni i Horní Rovni, Litětinách, Slepoticích, v Luži, Holicích, Chroustovicích, při akcích roveňské školy nebo při přehlídkách dechových souborů v Jenišovicích, Holicích a dneškem počínaje i v Pardubicích . BaŠaPa, úspěšně reprezentovala region Holicka ve Strzelci Opolskich ( Polsko ) a v Medzevu ( Slovensko ) . Účastnili se i natáčení Pardubického rozhlasu při příležitosti oslav posvícení v jednotlivích obcích . Jednotlivý členové souboru se pravidelně zúčastňují národních soutěží ve hře na hudební nástroje a v komorní hře, kde získali v krajských i v ústředních kolech dobrá umístění .

               Od září 2011 se stal dechový orchestr BaŠaPa orchestrem Základní umělecké školy Holice.


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.